منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود مقاله مادربورد کامپیوتر

دانلود مقاله مادربورد کامپیوتر

دانلود پروژه حسابداری ترازنامه

دانلود پروژه حسابداری ترازنامه

دانلود مقاله زندگینامه اخوان ثالث

دانلود مقاله زندگینامه اخوان ثالث

دانلود مقاله دیوارنگاری در دوره سلجوقی

دانلود مقاله دیوارنگاری در دوره سلجوقی

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮود

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮود

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:114432
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮود فهرست مطالب ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح    ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻞ ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻮد وﻳﮋه دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ...
دانلود طرح تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی

دانلود طرح تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی

قیمت: 89,000 ريال کد فایل:66795
دانلود مقاله تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی روشنک هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأسیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز : تعریف اهمیت ضرورت برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان بازیهای کودکان ودرمرحله آخر  برآورد هزینه  تأسیس یک مهد استاندارد مقدمه كودكان سرمايه هاي ارزشمند وسازنده آينده جامعه هستند. آموزش و پرورش...
دانلود طرح توجيهي مجتمع ورزشي

دانلود طرح توجيهي مجتمع ورزشي

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:53291
دانلود طرح توجيهي مجتمع ورزشي طرح توجيهي مجتمع ورزشي خلاصه طرح : موضوع طرح : مجتمع ورزشي نوع توليدات : ارائه خدمات ورزشي تعداد شاغلين 10 نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح رشته هاي ارائه شده در طرح مجتمع بدنسازي ووشو كاراته تكواندو ژيمناستيك فول كيك بكينگ كونگفو كونگفو توآ فول كنتاك كيوكو شينگ پرورش اندام ائروبيك شوتوكان جودو موي تاي با مقاله سرا ** پایگاه دانلود مقاله ** همراه باشید این فایل در...
دانلود طرح توجیهی خدماتی

دانلود طرح توجیهی خدماتی

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:53289
دانلود طرح توجیهی خدماتی طرح توجیهی خدماتی خلاصه طرح موضوع طرح : خدماتی دستگاه صادر کننده مجوز : دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت اسمی تولیدات : اقتصادی نوع تولیدات : خدمات بینایی سنجی،چشم پزشکی،فروش لوازم و مواد پشم پزشکی تعداد شاغلین 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح با مقاله سرا ** پایگاه دانلود مقاله ** همراه باشید این فایل در قالبارائه می شود مطالب تصادفی دانلود طرح كشت يونجه و توليد علوفه دانلود طرح پرورش و نگهداري...
دانلود طرح توجيهي جمع آوري شير

دانلود طرح توجيهي جمع آوري شير

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:53286
دانلود طرح توجيهي جمع آوري شير جمع آوري شير به ظرفيت 8500 كيلوگرم در روز خلاصه طرح: موضوع طرح: جمع آوري شير دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي ظرفيت اسمي توليدات: 8500 كيلوگرم در روز نوع توليدات: جمع آوري شير تعداد شاغلين7 نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح مقدمه: بررسي هاي باستان شناسي نشان داده اهلي كردن دام هايي مانند گاو و گوسفند و بز يكي از مراحل مهم در تاريخ زندگي و ادامه حيات انسان روي كره خاكي بوده است. اين اتفاق...
دانلود طرح توجيهي خدمات رايانه اي ومشاوره مديريت

دانلود طرح توجيهي خدمات رايانه اي ومشاوره مديريت

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:53278
دانلود طرح توجيهي خدمات رايانه اي ومشاوره مديريت خدمات رايانه اي ومشاوره مديريت با ظرفيت 43 برنامه در سال خلاصه طرح : موضوع طرح : ارئه خدمات رايانه اي ومشاوره مديريت نوع توليدات وظرفيت : ارائه مشاوره وتوليد نرم افزارهاي مالي ، اداري ، اتوماسيون و... تعداد شاغلين 6 نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح مقدمه : تداوم حيات هر بنگاه اقتصادي ، در وحله اول به توانايي آن نهاد در رقابت با رقباي داخلي و بين المللي وابسته است كسب اين توانايي...
دانلود طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما

دانلود طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:53158
دانلود طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما طرح توجيهي مركز راديو تراپي در مان سرطان با پرتو ايكس و گاما خلاصه طرح : موضوع طرح : راديو تراپي درمان سرطان با پرتوهاي ايكس وگاما نوع توليدات : ارائه خدمات پزشكي وراديو تراپي تعداد شاغلين 12: نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح مقدمه امروزه انواع مختلف بيماري سرطان برهمگان شناخته شده است ودر مان آن يكي از دغدغه هاي اصلي بشرمي باشد . در راستاي درمان اين بيماري...
دانلود طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي

دانلود طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي

قیمت: 61,000 ريال کد فایل:53157
دانلود طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي به مساحت  1500،2500،4000  هكتار خلاصه طرح: موضوع طرح: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي نوع توليدات: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي تعداد شاغلين: 14 نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح مقدمه مكانيزاسيون كشاورزي در ايران از سال 1345 يعني سالي كه قرارداد بين ايران و جمهوري روماني به منظور خريد تراكتور و برخي از...
دانلود طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي

دانلود طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:53144
دانلود طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي طرح توجيهي درمانگاه شبانه روزي با ظرفيت 150000 بيمار در سال خلاصه طرح : موضوع طرح : احداث درمانگاه شبانه روزي نوع خدمات وظرفيت : ارائه كليه خدمات پزشكي باظرفيت متوسط 150000 بيماردرسال تعداد شاغلين 35: نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح مقدمه : افزايش سطح بهداشت وسلامت شهروندان اثر مستقيمي برشاخص هاي اقتصادي جامعه دارد چنانچه افراد جامعه قادر باشند به راحتي به فعاليت هاي اجتماعي بپردازند...
دانلود طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب

دانلود طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب

قیمت: 31,000 ريال کد فایل:53131
دانلود طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب طرح توجيهي طراحي نرم افزار وصفحات وب موضوع طرح : توليد نرم افزار هاي آموزشي وخدمات كامپيوتري ، طراحي صفحات وب ،نصب شبكه ISP طراحي سخت افزار نوع توليدات : نرم افزار ها وپكيجهاي كامپيوتري ، صفحات وب ، نصب ISP شبكه و رايت CD تعداد شاغلين 9: نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح مقدمه : امروزه مسئله اشتغال جوانان يا بكار گيري نيروي كار بخش فعال وخلاق جامعه كه از مهم ترين عوامل توسعه به شمار...

برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :101

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :140

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :151

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :135

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :34

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :49

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :40

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :199

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...