منو
 1. آخرین فایل ها
 2. پرفروشترین فایل ها
 3. پربازدیدترین فایل ها
سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

طراحي اقتضايي سيستم انگيزش و پاداش منابع انساني54

سيستم اطلاعتي

سيستم اطلاعتي

سويچهاي ATM

سويچهاي ATM

هک تلگرام در 4 دقیقه

هک تلگرام در 4 دقیقه

سيستم عامل شبكه چيست؟

سيستم عامل شبكه چيست؟

جستجو در اينترنت

جستجو در اينترنت

دانلود کتاب عشق شیرین

دانلود کتاب عشق شیرین

امنيت و TCP/IP Stack

امنيت و TCP/IP Stack

TCP/IP

TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

TCP/IP چیست؟ و آشنایی با چهار لایه آن

گروه محصول -> همه جوره
دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

دانلود مقاله اي در مورد بوي بد دهان

قیمت: 20,000 ريال کد فایل:32870
این مقاله در مورد علل بروز بوی بد دهان است. بوي بد دهان يك علامت شناخته شده با سابقه تاريخي قديمي است. بوي بد دهان مي‌تواند دليل عمومي يا موضعي داشته باشد. مشخص شده كه تقريبا  85  درصد بوي دهان ناشي از عوامل موضعي است، از اين جهت اهميت روشهاي بهداشتي مثل مسواك زدن دندانها و زبان محرز شده است. بوي بد دهان به تنهايي يك بيماري نيست بلكه علامت بيماريهاي مختلف است كه بايد شناسايي و تصحيح شود مطالعات بر روي بزاق انكوبات شده و هواي...
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي

قیمت: 30,000 ريال کد فایل:30046
اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي چكيده اكنون كه رشد توليدات كشاورزي و صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه توسعه صادرات غير نفتي آغاز گرديده است ضروري است كه همزمان با آن كيفيت نيز به عنوان يك نياز و يك پشتوانه مورد توجه قرار گيرد. اگر بر اين باور باشيم كه مهمترين معيار در توليد مواد غذايي، سلامت محصول مي باشد HACCP  كارآمدترين آموزش براي به حداكثر رسانيدن ايمني و سلامت غذا است. سيستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis...
دانلود مقاله بورس

دانلود مقاله بورس

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:2993
دانلود مقاله بورس روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره اي بودن بنگاههاست، نيازي به وجود بورس اوراق بهادار نمي‌بينيد. با گذار از اقتصاد كلاسيك و توسعه ابعاد توليد، حجم سرمايه گذاريها نيز بزرگتر و قابل ملاحظه تر مي‌شود و نحوه تامين منابع مالي براي اين سرمايه گذاريها دشوارتر مي‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره توليدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگير تر مي‌شود. بطوري كه امروزه جملات كليشه اي: ( بورس...
دانلود مقاله ی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻤﭙﻬﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ

دانلود مقاله ی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻤﭙﻬﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ

قیمت: 53,000 ريال کد فایل:2984
دانلود مقاله ی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻤﭙﻬﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮏ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ پمپهای هیدرولیک ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ، ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻓﻮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺑـﺎ ﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ...
ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﭻ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭘﻴﭻ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﭻ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭘﻴﭻ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2982
ﻃﺮﺡ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﻴﭻ ﭼﻮﺏ ﻭ  ﭘﻴﭻ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﭘﻴﭻ ﭼﻮﺏ ﻭ ﭘﻴﭻ   ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘـﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﻓـﻮﻕ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺑﺘـﺪﺍ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﻭﻱ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ ﺻـﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ...
دانلود مقاله ی تولید ﺟﮏ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

دانلود مقاله ی تولید ﺟﮏ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

قیمت: 41,000 ريال کد فایل:2981
دانلود مقاله ی تولید ﺟﮏ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﮏ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴکی  وسیله ای ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ نیرویی بر ﺭﻭﻏﻦ  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺍﺳـﺘﻮﺍﻧﻪ ﮐﻮﭼـﮏ ﻭﺍﺭﺩ می ﺷﻮﺩ .اینن نیرو ﺳﺒﺐ می ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﻏﻦ غیر  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﺘﻘﻞ شود  . ﺭﻭﻏﻦ ﺑـﻪ پیستون ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﻓﺸﺎﺭ می ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺭ روﻱ  ﺍﺳـﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣـﺜﻼ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻣـﻲ ...
دانلود مقاله ی تولید الکترود جوشکاری

دانلود مقاله ی تولید الکترود جوشکاری

قیمت: 61,000 ريال کد فایل:2980
دانلود مقاله ی تولید الکترود جوشکاری ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، اﻧﻮاع  اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي  ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ا ﻳـﻦ  اﻟﻜﺘﺮودﻫـﺎ   در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎري  ﺑﺎ ﻗﻮس  کاربرد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ دارﻧﺪ. ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻳﻜﻲ ﺗﺮ از ﻣﺘﺪاول ترین روﺷﻬﺎ ﻦ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺎرمی ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﺠﺎد ﻗـﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻋﺒﺎرت از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم اﻟﻜﺘﺮون بین دو اﻟﻜﺘﺮود و ﻳ اﻟﻜﺘﺮود  و ﻛﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ در نتیجه آن...
دانلود مقاله ی تولید ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ی ﺟﻠﻮﯼ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ

دانلود مقاله ی تولید ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ی ﺟﻠﻮﯼ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ

قیمت: 49,000 ريال کد فایل:2979
دانلود مقاله ی تولید ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ی ﺟﻠﻮﯼ  ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ،دو ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﻮي دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ .ا ﻳـﻦ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي  دوﭼﺮﺧﻪ به شمار میرود. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ، ﻳﻚ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ دﻳﮕﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻓـﻮق روي ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ در ﻣﺠﻤـﻮع دوﭼﺮﺧـﻪ ﻧﻬـﺎﺋﻲ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ....
دانلود مقاله تولید ﻛﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

دانلود مقاله تولید ﻛﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ

قیمت: 48,000 ريال کد فایل:2978
دانلود مقاله تولید ﻛﺎرﺗﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ  ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ   از ﻣﻮادي ﭼﻮن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎورﻣﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ                ﺷﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ . از اﻳﻨﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻴﺸﺮو              در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ....
دانلود مقاله تولید دوچرخه طبی

دانلود مقاله تولید دوچرخه طبی

قیمت: 50,000 ريال کد فایل:2977
دانلود مقاله تولید دوچرخه طبی دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺒﻴﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ اﻳـﻦ دوﭼﺮﺧـﻪ ﻫـﺎ                    ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻗﺮص ﻓﻠﺰي ﭼﺪﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻫﻨﮕـﺎم رﻛـﺎب زﻧـﻲ اﻳﻦ ﻗﺮص ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ. وزن ﻗﺮص ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ورزﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﻤـﺎر در ﻫﻨﮕﺎم رﻛﺎب زدن...
دانلود مقاله تولید درب باز کن-اف اف

دانلود مقاله تولید درب باز کن-اف اف

قیمت: 46,000 ريال کد فایل:2976
دانلود مقاله تولید درب باز  کن-اف اف اﮔﺮ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻴﻢ، ﻣﻼﺣﻈﻪ   می ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ  دوراﻧﻬﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺮ روي در ﻣﻨﺎزل وﺳﻴﻠﻪ ای  آﻫﻨﻲ نصب ﻣﻲ کردند ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻗﻊ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﻛﻮﺑﻴﺪن آن ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ورود ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻫﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن  با ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﻦ زاوﻳﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ...
دانلود مقاله تولید چراغهای خیابانی

دانلود مقاله تولید چراغهای خیابانی

قیمت: 51,000 ريال کد فایل:2975
دانلود مقاله تولید چراغهای خیابانی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ رو ﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ...


برگزیده ها

 • 1
 • 2

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلودکتاب

حجم:30593KB | بازدید :16

دانلود پروژه طراحي وب سايت دانلود کتاب طراحي وب سايت دانلود کتاب Book Download كتاب مهمترين ياور انسان در تمام مراحل بوده و خواهد بود شايد نحوه در دسترس بودن آن متفاوت باشد اما همان ساختار بي ريايي خود را حفظ خواهد كرد. اين سايت امكاني است براي در اختيار گذاشتن كتابها...

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله

حجم:25519KB | بازدید :18

دانلود فایل پاور پوینت انواع پله انواع پله انواع مختلف پله طراحي معماري به نيازمند است تا پاسخگوي يك عملكرد مناسب باشد.  پلكان وسيله معمول دستر در بين طبقات ساختمان است.پلكان روشها   و سيستمهايي را بايد طوري ساخت كه امكان  دسترسي اسان و راحت ساده و ايمني...

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

دانلود درس هندسه کاربردی

حجم:18676KB | بازدید :17

دانلود درس هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری هدف: چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها. آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف. روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی. ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو...

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

کسب در آمد از اینترنت بدون سرمایه اولیه

حجم:16983KB | بازدید :13

آموزش کلیه ی روشهای قانونی کسب در آمد ازطریق رایانه و اینترنت کسب در آمد به شیوه ای نوین در آمد ثابت ماهیانه تا 2 میلیون تومان بدون نیاز به سرمایه اولیه وقت خود را به پول تبدیل کنید خودتان آقای خودتان باشید آیا از کار برای دیگران خسته شده اید؟ آیا...

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه       سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

تاریخچه سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشه

حجم:9122KB | بازدید :5

تاریخچه  سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت. رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه...

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

حجم:8242KB | بازدید :8

تحليل سيستم اطلاعات...

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

مدار ال ای دی

حجم:7749KB | بازدید :2

مدار ال ای دی مقدمه: امروزه استفاده از صفحه نمايش هاي پيام متحرك كاملا رايج است. آنها با صورتها و ويژگي هاي گوناگون وارد بازار مي شوند. بيشتر آنها متكي به ميكروپروسسور هستند و در اين موارد استثنايي وجود ندارد. اين تابلوهاي نويسنده ي روان و صفحه نمايش در اكثر خيابانها و بر...

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت

حجم:7087KB | بازدید :17

دانلود مقاله تكنيكهاي خلاقيت اهداف آموزشی 1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن. 2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت . 3- افزايش توان ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل. ابتکار و...